Zmiany zaczynają się w głowie

Można siedzieć i myśleć. Można też działać i wspólnie szukać rozwiązań ...

 

Razem  Tworzymy Lepszy Świat

W mojej praktyce psychologicznej głęboko wierzę, że każdy z nas ma moc wpływania na zmiany w społeczeństwie. Dlatego moje zaangażowanie wykracza poza indywidualną terapię – to także działania prospołeczne, które mają na celu poprawę jakości życia i dobrostanu naszej wspólnoty.

 

Szkoła Odpowiedzialna Społecznie

Program "Szkola Odpowiedzialna Społecznie" to inicjatywa edukacyjna, która ma na celu wdrożenie treningu umiejętności społecznych dla młodzieży w szkołach 

i placówkach edukacyjnych. Głównym celem tego programu jest przygotowanie uczniów do skutecznego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez rozwijanie ich kompetencji społecznych, emocjonalnych i interpersonalnych.

 Dzięki takiemu programowi młodzież ma szansę rozwinąć umiejętności społeczne, które są nie tylko istotne dla ich obecnej sytuacji szkolnej, ale także przydatne w przyszłym życiu osobistym i zawodowym. Program ten ma również potencjał do poprawienia atmosfery szkolnej i zmniejszenia występowania zachowań agresywnych czy problemów interpersonalnych wśród uczniów. 

Więcej ...


" 12 Mężczyzn"

Projekt "12 mężczyzn" to kompleksowa inicjatywa, która ma na celu zgłębienie tematu męskości w kontekście współczesnych wyzwań i zmieniającej się rzeczywistości. Efektem spotkań z wybranymi mężczyznami będzie wystawa, która ma być wizualnym przedstawieniem różnych aspektów męskości, odzwierciedlającym zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne podejścia do tej tematyki. Dla chcących poznać inspirujące przesłanie moich bohaterów będzie dostępna publikacja w formie Książki, która będzie zawierać pogłębione eseje 12 bohaterów, analizujące męskość z wielu perspektyw – kulturowych, społecznych i psychologicznych. Podcasty natomiast są uzupełnieniem tych form. Całość ma na celu stworzenie przestrzeni do refleksji, dyskusji i poszukiwania nowych modeli męskości, które lepiej odpowiadają na potrzeby współczesnego świata. Więcej ..

"12 Kobiet"

Projekt "12 kobiet" był inicjatywą skoncentrowaną na eksploracji i celebracji różnorodności kobiecości, której realizacja odbyła się 2 lata temu. Centralnym punktem projektu była wystawa, która prezentowała historie, doświadczenia i osiągnięcia dwunastu kobiet z różnych środowisk, kultur i ścieżek życiowych. Celem tego wydarzenia było podkreślenie siły, złożoności i unikalności kobiecej tożsamości, a także wyzwania stereotypów i ograniczających wzorców. 

Wystawa stworzyła przestrzeń do dialogu i inspiracji, pozwalając odwiedzającym na głębsze zrozumienie doświadczeń kobiet oraz na docenienie ich wkładu w społeczeństwo. "12 kobiet" miało na celu nie tylko uhonorowanie tych konkretnych indywidualności, ale także zainspirowanie szerszej publiczności do refleksji nad rolą i znaczeniem kobiet we współczesnym świecie. więcej ...

 

Chcesz być częścią zmian?
Napisz do mnie!