Zmiana 

zaczyna się w umyśle.

My, współczesne kobiety weszłyśmy w męskie role. Pytanie zatem jest takie, w jaką rolę ma wejść mężczyzna aby stał się dla nas ważny i wartościowy i aby wciąż pozostawał ważny i wartościowy dla siebie samego.


                                                                                                       Anja Choluy

"1 2 Mężczyzn"

Projekt fotograficzno-społeczny "12 Mężczyzn" to inicjatywa, która przenika w głąb męskiego świata, odkrywając różnorodne aspekty męskości w obecnych czasach. Nasz projekt ma na celu zwrócenie uwagi na wyjątkowe historie, doświadczenia i perspektywy dwunastu różnych mężczyzn, 
którzy stanowią źródło inspiracji i autorytet dla młodego pokolenia. Głównym celem projektu jest podkreślenie różnorodności.

 Każdy z dwunastu portretowanych mężczyzn reprezentuje inną ścieżkę życia, profesję i pasję, pokazując, że męskość ma wiele twarzy.
Projekt służy również jako inspiracja dla młodych ludzi. Poprzez historie naszych bohaterów chcemy inspirować młodych mężczyzn, 
pokazując im różne drogi do osiągnięcia osobistego sukcesu i spełnienia. Jego celem jest również promocja autorytetów. Współczesny świat potrzebuje silnych, pozytywnych wzorców męskości. Nasz projekt wydobywa i promuje takie postaci.

Zapraszam do doświadczania tego wyjątkowego projektu, który nie tylko obrazuje, ale i celebruje różnorodność męskości w nowoczesnym świecie.
"12 Mężczyzn" to podróż, która zainspiruje i być może zmieni sposób,
w jaki postrzegamy męskość.

Psychologiczny wymiar
 

Zrozumienie męskości. W projekt wplecione są elementy psychologii, które pomagają w głębszym zrozumieniu męskości i jej różnych aspektów w dzisiejszych czasach.
Reakcja na zmieniającą się rzeczywistość. W obliczu szybkich zmian społecznych i zawodowych, projekt odnosi się do wyzwań psychicznych i emocjonalnych, z jakimi mężczyźni się obecnie mierzą.
Dialog i refleksja. "12 Mężczyzn" stwarza przestrzeń do dyskusji i refleksji nad własnymi emocjami, wyborami życiowymi i sposobem, w jaki mężczyźni radzą sobie ze stresem i presją.

Dlaczego warto?

 Projekt "12 Mężczyzn" to nie tylko sztuka fotografii, ale przede wszystkim głębokie spojrzenie na współczesną męskość z różnych punktów widzenia.
To źródło inspiracji, ponieważ każda historia jest unikalna i może stać się iskrą inspiracji dla kogoś, kto szuka swojej drogi.
To również dialog społeczny, ponieważ projekt otwiera przestrzeń do dyskusji i refleksji na temat roli mężczyzn w dzisiejszym świecie.

Misja

W dobie zmieniającej się roli mężczyzn w społeczeństwie, projekt odzwierciedla aktualne problemy i wyzwania.
Poprzez wywiady i historie uczestników, media mają dostęp do bogatych źródeł analizy psychologicznej męskości.
Projekt dotyka przede wszystkim kwestii uniwersalnych, ważnych dla szerokiego grona odbiorców.

Cel

Jednym z głównych celów powstania tego projektu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat psychologicznych aspektów męskości oraz promocja zdrowia psychicznego, ponieważ  głęboko wierzymy, że Projekt "12 Mężczyzn" może stać się platformą do promowania zdrowia psychicznego i zwiększania świadomości na ten temat.

Ten projekt, to nie tylko fascynująca odyseja przez współczesną męskość, 

ale również unikatowe połączenie dwóch światów.  "12 Mężczyzn" to projekt, który przekracza granice konwencjonalnego postrzegania męskości i pokoleń tworząc platformę, gdzie oba te światy wzajemnie się inspirują.

 Do projektu zostali zaproszeni mężczyźni, którzy dzielą się swoimi historiami, podkreślając rolę kreatywności, innowacji i osobistego rozwoju w drodze do dobrego i satysfakcjonującego życia.

Wernisaż

 Otwarta dla publiczności wystawa, która pozwoli zwiedzającym na bezpośrednie spotkanie z fascynującymi historiami i portretami uczestników.

Wydawnictwo 

Książka zawierająca zarówno fotografie, jak i szczegółowe wywiady z uczestnikami, która stanie się trwałym świadectwem projektu.

Podcast

Seria rozmów o męskości we współczesnym świecie w formie podcastów dostępna na platformach streamingowych.

12 Kobiet

Zobacz jak wyglądała pierwsza część projektu zrealizowana w 2022 roku pt: "12 Kobiet"

 

Zapraszamy media do współtworzenia tej ważnej dyskusji, której celem jest zrozumienie i wsparcie mężczyzn w obecnych realiach. "12 Mężczyzn" to nie tylko projekt artystyczny, ale przede wszystkim społeczny i psychologiczny, który ma realny wpływ na postrzeganie męskości w dzisiejszym świecie.

Napisz do Nas