Self Leadership Program

Nowe spojrzenie na przywództwo 

 

"... Czego potrzebują współczesne Organizacje, by skutecznie realizować swoje misje i osiągać założone cele? 

Jakich zachowań przejawianych przez ludzi potrzebują?
W środowisku pracy to osoby, które potrafią samodzielnie znajdować dla siebie miejsca tam, gdzie 

ich wkład w organizację może być największy. 

Charakteryzują się silną motywacją wewnętrzną. Biorą odpowiedzialność za swój rozwój zawodowy, 

doskonalenie pracy i optymalne korzystanie z własnego potencjału.

 Są świadomi własnych atutów i ograniczeń".


Marco R. Furtner, John F. Rauthmann

Raporty psychologiczne 107 (2), 339-353, 2010


 

Czym jest Self Leadership Program?


Ten program umożliwia odkrycie wpływu mózgu na Twoją zdolność do samo przywództwa i pokazuje, w jaki sposób można przeprogramować swój mózg, aby osiągać życiowe i biznesowe cele.

Self Leadership to naukowo zbadana koncepcja, która umożliwia zrealizowanie Twojego potencjału, który daje poczucie sprawczości 

i wpływu. Wyposaża w strategie i techniki abyś świadomie zarządzał Sobą bez względu na okoliczności. Zapewnia pozytywne strategie poprawy tożsamości przywódczej, kierunku, rozwoju i ostatecznie samodoskonalenia.


Dowody z dziedziny neuronauki mówią wyraźnie, że nasz mózg można trenować podobnie, jak trenujemy nasze mięśnie. Zmieniając sposób myślenia, możesz znacznie zwiększyć swoje zaangażowanie i motywację, podejmować lepsze decyzje oraz skuteczniej zarządzać swoim życiem.

Zdolność mózgu do adaptacji i zmian nazywana jest neuroplastycznością i może być stosowana nie tylko w przypadku jednostek, ale także organizacji.


Self Leadership to świadoma praca nad kluczowymi obszarami Twojego życia, takimi jak samoregulacja, motywacja i poczucie własnej skuteczności. To dogłębne zrozumienie własnych mocnych i słabych stron, a także rozpoznanie, w jaki sposób myśli i emocje wpływają na Twoje zachowanie. To Twoja zdolność wpływania na siebie w taki sposób, aby osiągać osobiste cele. To droga do pełnego i satysfakcjonującego życia, o którym samodzielnie decydujesz.


Mózg i Emocje

"Affective neuroscience", to pojęcie stworzone przez Jaaka Pankseppa dla określenia dziedziny wiedzy, której głównym przedmiotem zainteresowań są neuronalne podstawy emocji.

Jednocześnie nowa rzeczywistość zaprasza nas do rozwijania nowych kompetencji, które osadzają się na poszerzaniu świadomości, głębszym rozumieniu, wykorzystaniu percepcji i transformującym działaniu.

Kiedy nasz mózg przechowuje doświadczenia, nie gromadzi tylko faktów.  Rejestruje również nasze uczucia, a te uczucia pomagają nam uczyć się na podstawie naszych doświadczeń. Wiedza z zakresu neuronauki i tego jak funkcjonuje Twój mózg i umysł pozwolą Ci lepiej zrozumieć i zarządzać sobą oraz zadaniami, z którymi mierzysz się każdego dnia.
Koncepcja „Samoprzywództwa myślowego” obejmuje indywidualny wpływ na siebie poprzez strategie poznawcze, które koncentrują się na autodialogu, wyobrażeniach mentalnych, przekonaniach i założeniach oraz wzorcach myślowych.


Do kogo kierowany jest program?

Uczestnicy Programu to  menagerowie dużych firm, liderzy małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze publicznym, organizacjach korporacyjnych oraz Marki Osobiste.

Self Leadership to program ukierunkowany na umożliwienie zrealizowania prawdziwego potencjału jednostki.

Przede wszystkim chodzi o radzenie sobie z negatywnym ja, mówieniem i myśleniem oraz o uzyskanie kontroli nad destrukcyjnym ja. Zapewnia również pozytywne strategie poprawy tożsamości przywódczej, kierunku, rozwoju i ostatecznie samodoskonalenia.

Kurs obejmuje kluczowe aspekty samodzielnego przywództwa:

Self Discovery, Tożsamość : rozumienie celu, wartości i zachowań lidera oraz rozwijanie unikalnej i autentycznej filozofii lidera. Samorozwój: rozumienie swoich mocnych stron i maksymalizacja ich wartości wraz z jasnym planem rozwoju. Samokierowanie: wyjaśnienie swojej wizji przyszłości i zrozumienie, jak zachować inspirację i motywację. Samoświadomość: znaczenie ciągłej refleksji i radzenia sobie ze stresem w Twojej roli.

Self Talk czyli badanie własnych przekonań, uprzedzeń poznawczych i posiadanie jasnej strategii radzenia sobie z trwającą negatywną paplaniną w twojej głowie, oraz

Samoopanowanie, inaczej jak zyskać kontrolę nad sobą, być wzmocnionym, przechodząc do Przyczyny i badając swoje nawyki.

Nad czym będziemy pracować?

Uczestnicy programu zbadają swoje podejście do myślenia, talenty i zasoby oraz naturalne preferencje i słabe punkty oraz odkryją, jak poprawić swoje umiejętności myślenia i zachowania samo przywódcze. Zbadają moc wewnętrznego dialogu i określą, jak zmaksymalizować swój potencjał samo przywódczy, aby wywołać zmiany w kierunku "chcianego". 

Po ukończeniu tego programu uczestnicy będą gotowi, by wprowadzić realizację świadomie obranych celów w biznesie i życiu osobistym i odkryją, jak zainicjować i wdrożyć ten proces w swoim otoczeniu. 

 

Myślę, że potrafię; Myślę, że mogę”
Perspektywa samodzielnego przywództwa w kierunku poprawy wzorców myślowych przedsiębiorcy, poczucia własnej skuteczności i wydajności.


Christopher P Neck, Heidi M Neck, Charles C Manz, Jeffrey Godwin

Journal of Managerial Psychology 14 (6), 477-501,

Po ukończeniu programu Self Leadership

Pod koniec kursu uczestnicy będą znali szereg strategii i technik skutecznego kierowania sobą, by uświadomić sobie prawdziwy potencjał jako lidera. Wzmocnią i utrwalą zdolności kognitywne, umiejętność uczenia się, pozyskiwania informacji, interpretowania faktów i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Są to jedne 

z najbardziej pożądanych cech wysoko funkcjonującej jednostki we współczesnym świecie.


Uczestnicy nauczą się zarządzać własnymi myślami, emocjami i zachowaniem w sposób zgodny z osobistymi celami i wartościami.  

W obszarze motywacji zdobędą umiejętność utrzymania poczucia celu i zaangażowania nawet w obliczu wyzwań i niepowodzeń.

Ponad to zbudują trwałe poczucie własnej skuteczności, rozwiną umiejętności przywódcze i kompetencje przyszłości. 

Kreatywność, autorefleksja, wyznaczanie celów, edukacja i rozwój, kultywowanie pozytywnych nawyków, praktykowanie troski o siebie i koncentracji, poszukiwanie informacji zwrotnych oraz wsparcia od innych.
Każdy z uczestników zwiększy swoje szanse na przejęcie kontroli nad sobą i zacznie wyznaczać kierunek do satysfakcjonującego i pełnego życia.

 


Kto prowadzi Szkolenie?


Anja Choluy , trener regulacji emocji TRE, trener umiejętności psycho- społecznych oraz dyplomowana Psychotraumatolog.
Ukończyła MBA oraz Akademię Psychologii Przywództwa. 

Jest Mentorką w Sieci Przedsiębiorczych Kobiet.
Jako szkoleniowiec pracuje dla dużych korporacji, Marek Premium oraz Marek Osobistych. Jej kompetencje obejmują wiedzę z dziedziny Neuropsychologii oraz Psychologii Komunikacji. Więcej ...


 

Chcesz przeszkolić zespół? 

Wyślij wiadomość!