Znajomość siebie, decydowanie o tym czy podejmować pracę w danym obszarze życia czy nie. Akceptacja siebie, a co za tym idzie szacunek do siebie zmienia zupełnie nasze postępowanie.

Czytaj Więcej